Alminnelige avtalevilkår for kunder i Sprett Aktivitetspark Askim

Sist oppdatert 17. november 2020

1. GENERELT

 Disse alminnelige avtalevilkårene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for ditt kjøp av varer og tjenester i bookingsystemet til Sprett Trampolinepark Askim AS på www.sprettaskim.no. Varer og tjenester som omsettes i bookingsystemet er ulike typer inngangsbilletter til Sprett Aktivitetspark Askim (heretter «Sprettetid»), Sprett klippekort, Sprett gavekort, Sprett bursdagspakker, Sprettsokker, FlyCam-armbånd og matvarer. Sprettetid omfatter i denne sammenhengen blant annet 2 timer Hopp, DuoSprett 2t, MiniSprett 1t, Bowling 1t, Bowling 1,5t, Bowling 2t, Familiebowling.

Avtalen utfylles for øvrig av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder blant annet angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. Ved eventuell motstrid går disse alminnelige avtalevilkår foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgiving.

Aldersgrensen for kjøp av varer og tjenester i bookingsystemet til www.sprettaskim.no er 18 år.

2. PARTER

«Kjøper» er: Personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen

«Selger» er: Sprett Trampolinepark Askim AS

Nettstedet www.sprettaskim.no er eiet av Sprett Trampolinepark Askim AS.

Besøksadresse: Vangsveien 10, 1814 Askim
Postadresse: Vangsveien 10, 1814 Askim

Telefon: +47 476 80 700

E-post: askim@sprettaktivitetspark.no
Organisasjonsnummer: 920 444 539

Ordre i vår nettbutikk fra www.sprettrygge.no håndteres av: https://woocommerce.com Les mer om hvordan personopplysninger håndteres i vår Personvernerklæring

Betalingsløsning som benyttes i nettbutikken håndteres av: https://stripe.com/


«Selger» blir i det følgende benevnt «vi», «oss», «Sprett aktivitetspark Askim» eller «Selger». «Kjøper» blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din», «ditt» eller «Kjøper».

3. BESTILLING OG AVTALEINNGÅELSE

Kjøpet er bindende fra det øyeblikket du har sendt bestillingen og denne er blitt bekreftet registrert. Du vil deretter få en ordrebekreftelse tilsendt per e-post med oversikt over bestillingen. Du bør lese nøye gjennom ordrebekreftelsen og sikre at den samsvarer med din bestilling.

For varer forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i henhold til din bestilling, eller å kansellere bestillingen.

4. VILKÅR OM EGENERKLÆRING

Det er et vilkår for bruk av Sprett aktivitetspark Askim at brukere enten

 • er over 18 år og selv har signert Sprett aktivitetspark Askim sin Egenerklæring

eller

 • er under 18 år og en ansvarlig foresatt har signert Egenerklæring på brukerens vegne.

Egenerklæringen signeres elektronisk, i direkte forbindelse med din bestilling. Linken til din egenerklæring dukker opp på skjermen når du har fullført din bestilling og online betaling. Du finner den også i bestillingsbekreftelsen du får tilsendt på e-post.

Adgang til Sprett aktivitetspark Askim kan nektes uten refusjon av foretatt betaling dersom Egenerklæring ikke er signert av/for brukeren.

Vil du lese egenerklæringsskjema på forhånd, finner du det på vår nettside – for direkte videreføring til skjemaet klikk her.

5. PRISER

Det er de på nettsiden til enhver tid oppgitte priser som gjelder ved bestilling av Sprett aktivitetspark Askims varer og tjenester. Den oppgitte prisen inkluderer merverdiavgift og andre relevante kostnader. Forhåndsbestilte og -betalte fysiske varer avhentes først av Kjøperen ved personlig oppmøte i Sprett aktivitetspark Askims lokaler, og ingen fraktkostnader vil derfor komme i tillegg.

De oppgitte tilbudsprisene gjelder i angitt tidsperiode eller så lenge varen finnes på lager eller det er kapasitet til å tilby tjenesten. Vær oppmerksom på at tilbudsprisene på nettsiden kan avvike fra tilbudsprisene som fremkommer i Sprett aktivitetspark Askim sine fysiske lokaler. 

6. BETALING

Ved kjøp av samtlige varer og tjenester i vårt bookingsystem, skal betaling foretas fullt ut ved bestillingen.

Ved bestilling av Sprett bursdagspakke, skal Kjøperen forhåndsbetale totalbeløpet basert på antallet gjester, menyer og tilvalg som er bestilt (heretter «Forskuddsbetalingen»). Justering av antall gjester, matmenyer og tilvalg for Sprett bursdagspakke, kan foretas inntil to dager før avtalt leveringsdato (heretter «Bursdagsjusteringer»). Ved foretatte Bursdagsjusteringer gjelder følgende vilkår:

 • Dersom Bursdagsjusteringer medfører at totalprisen for Sprett bursdagspakke blir lavere enn prisen som ble betalt ved Forskuddsbetalingen, refunderer Sprett aktivitetspark Askim differansen mellom Forskuddsbetalingen og den endelige totalprisen etter Bursdagsjusteringene. Slik refusjon foretas gjennom vårt bookingsystem, og tilbakebetalingen skjer til kontonummeret som ble belastet ved Forskuddsbetalingen.
 • Dersom Bursdagsjusteringer medfører at totalprisen for Sprett bursdagspakke blir høyere enn prisen som ble betalt ved Forskuddsbetalingen, skal Kjøperen betale differansen mellom Forskuddsbetalingen og den endelige totalprisen etter Bursdagsjusteringene til  Sprett aktivitetspark Askim. Slik betaling skal skje i forkant av avtalt leveringstidspunkt for Sprett bursdagspakken, ved personlig oppmøte i Sprett aktivitetspark Askims lokaler.

Bookingsystemet til sprettaskim.no kan motta betaling via Visa, Mastercard eller med gyldig Sprett gavekort. Oppstår det problemer i forbindelse med betaling, ta kontakt med oss på askim@sprettaktivitetspark.no eller tlf. +47 476 80 700.

7. SPRETTBILLETTENES GYLDIGHET OG VILKÅR

Kjøp av Sprettetid er kun gyldig i det forhåndsbestemte tidsrommet som du har bestilt og som fremgår av ordrebekreftelsen eller av annen skriftlig avtale med oss. Øvrige vilkår for de ulike typene Sprettetider er nærmere beskrevet på våre nettsider.

Samtlige typer Sprett klippekort er personlige, og kan ikke overdras til eller brukes av andre enn eieren. Øvrige vilkår for de ulike typene Sprett klippekortene, herunder blant annet varighet og antallet innganger som er inkludert, er nærmere beskrevet på våre nettsider. Ved kjøp av Sprett klippekort, må du opprette en egen bruker på våre nettsider som gjør deg til medlem av Sprettklubben. Sprettklubben gir deg tilgang til egne medlemssider med informasjon og mulighet til å booke Sprettetid ved bruk av ditt Sprett klippekort.

Sprett gavekort er gyldig i 1 år fra kjøpsdato og kan benyttes som betalingsmiddel ved kjøp av alle typer Sprettetider, Sprettsokker og FlyCam-armbånd. Betaling med Sprett gavekort kan enten foretas via vårt nettbaserte bookingsystem eller ved personlig oppmøte i Sprett aktivitetspark Askims lokaler. Øvrige vilkår for de ulike typene Sprett gavekortene er nærmere beskrevet på våre nettsider.

Sprettbilletter skal skrives ut på vanlig hvitt papir før besøket eller må fremvises på din smarttelefon/nettbrett. Kjøperen er selv ansvarlig for eventuelt misbruk av online billetter, og Kjøperen bør derfor ta nødvendige forhåndsregler for å hindre misbruk. Et hvert forsøk på misbruk/forfalskning av billetter betraktes som dokumentforfalskning og vil politianmeldes.

8. LEVERING AV VARER OG TJENESTER

Alle typer Sprettetider og Sprett bursdagspakker leveres i Sprett aktivitetspark Askim sine lokaler på Askim. Leveringstidspunktet er det forhåndsbestemte tidspunktet/Sprettetiden som er angitt i ordrebekreftelsen eller som fremgår av annen skriftlig avtale med oss.

Levering av Sprettetid anses skjedd når det forhåndsbestemte tidspunktet for Sprettetiden er oversittet, uavhengig av om Sprettetiden faktisk ble benyttet.

Levering av Sprett bursdagspakker anses skjedd når

 • opplegget for Sprett bursdagspakken, slik dette er presisert på nettsidene og avtalt skriftlig med oss, er gjennomført til avtalt tid, eller
 • ved oversittelse av avtalt leveringstidspunkt, i de tilfellene avbestilling ikke har funnet sted 7 dager før avtalt leveringstidspunkt, uavhengig av om Sprett bursdagspakken faktisk ble benyttet.

Sprett gavekort og Sprett klippekort anses levert når Kjøperen mottar Sprett gavekortet og/eller Sprett klippekortet på e-postadressen som er oppgitt av Kjøperen i ordrebekreftelsen. Levering til angitt e-postadresse vil finne sted kort tid etter at vi har mottatt din ordre – vanligvis innen fem minutter.

Forhåndsbetalte fysiske varer må avhentes av Kjøperen i Sprett aktivitetspark Askim sine lokaler på Askim mot fremvisning av ordrebekreftelse. Levering av fysiske varer anses skjedd når du, eller noen på dine vegne, fysisk har fått varene i din/sin besittelse.

9. REKLAMASJON

Dersom Kjøperen oppdager eller burde ha oppdaget en feil eller mangel ved varene eller tjenestene, må han eller hun innen rimelig tid gi beskjed/reklamere til Sprett Trampolinepark Askim AS. Det skal i reklamasjonsmeldingen angis hva slags feil eller mangel som påberopes.

Ved reklamasjon, ta kontakt med oss på: askim@sprettaktivitetspark.no, eller Tlf. +47 476 80 700.

Sprett Trampolinepark Askim AS er uten ansvar for direkte eller indirekte tap Kjøperen påføres grunnet force majeure hendelser, herunder streik, lockout, krig, brann, naturkatastrofer, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet, m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom force majeure hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.

10. ANGRERETT

Med mindre kjøpet er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen eller tjenesten i henhold til angrerettloven. Dette innebærer at du som et utgangspunkt kan gå fra avtalen dersom du melder fra om dette senest 14 dager etter kjøpstidspunktet. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angreretten på 14 dager gjelder blant annet ikke ved:

 • kjøp under 300 kr, inkludert eventuelle frakt- og tilleggskostnader,
 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato,
 • tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med Kjøperens uttrykkelige forhåndssamtykke, og Kjøperen har erkjent at angreretten vil gå tapt når vi har oppfylt våre forpliktelser etter avtalen,
 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,
 • levering av catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter, herunder Sprett bursdagspakker, når det i ordren er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.

Sprett bursdagspakker må avbestilles senest 7 dager før den avtalte leveringsdatoen. Dersom avbestilling skjer innen avbestillingsfristen, tilbakebetaler vi det du har betalt for Sprett bursdagspakken. Dersom avbestilling skjer etter utløpet av avbestillingsfristen, beholder vi derimot det du har betalt for Sprett bursdagspakken. Dersom du/dere ikke møter opp til avtalt leveringstidspunkt for Sprett bursdagspakke, og du ikke har foretatt avbestilling før det avtalte leveringstidspunktet, beholder vi hele det forhåndsbetalte beløpet. For øvrig gjelder vilkårene i denne avtalens punkt 6.

Ved bruk av angreretten bes du kontakte oss på askim@sprettaktivitetspark.no og benytte vårt angreskjema. Du får tilsendt en link til angreskjemaet på e-post i forbindelse med utsendelse av din ordre, og du finner det også på vår nettside, under Praktisk info.

Angreretten betinger at du som kunde selv bærer kostnadene for avbestillingen.

11. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

For å kunne gjennomføre ditt kjøp trenger vi å behandle enkelte opplysninger om deg og de du eventuelt er foresatt for ved bruk av Sprett aktivitetspark Askim. Se vår Personvernerklæring.

12. SIKKER NETTHANDEL

Betaling med kredittkort og debetkort er trygt og enkelt.
Du taster inn kreditt-/debetkortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2).
Vi benytter Stripe som betalingsløsning og WooCommerce som nettbutikk. Dette gjør at du kan være trygg på at dine persondata ikke kommer på avveie.

Når du legger inn en ordre hos oss med ditt kredittkort/debetkort, blir det gjort en autorisasjon på kortet ditt. Dette betyr at vi, via Stripe., sjekker at kortet er ekte og at det er dekning på det. Vi gjør så en reservasjon, hvor beløpet du handler for blir reservert for sitt bruk. Betalingen er gjennomført når du har mottatt en ordrebekreftelse fra oss på e-postadressen som ble oppgitt ved kjøpet.

13. LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget eller de ordinære domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett. Sprett aktivitetspark Kolbotn vil følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

14. INFORMASJON OG REDAKSJONELT INNHOLD PÅ NETTSIDENE

Vi gjør vårt ytterste for at informasjonen på våre nettsider skal være korrekt og oppdatert. Produktbilder kan avvike noe fra produktets faktiske utseende. Informasjon på våre nettsider er omfattet av åndsverkloven, og kan ikke kopieres eller gjengis, uten at www.sprettaktivitetspark.no/kolbotn angis som kilde.